Wat is hypnose?

Wat is hypnose?

Afvallen Met Hypnose En De Hypnotische Maagband Doe Je Bij HypNObese. DÉ Hypnose Specialist Van Nederland en België. Snel En Veilig Naar Een Gezonde En Blijvende Gewichtsreductie.

Afvallen Met Hypnose En De Hypnotische Maagband Doe Je Bij HypNObese.
DÉ Hypnose Specialist Van Nederland en België.
Snel En Veilig Blijvend Afvallen, zonder te jojoën.

De meningen lopen sterk uiteen over het juiste antwoord op “Wat is hypnose?”.

Wat is hypnose? Hypnose is in tegenstelling tot wat veel mensen denken GEEN “slaap” toestand. Dit misverstand is ontstaan omdat het lijkt alsof een gehypnotiseerde persoon slaapt. James Braid, een 19e eeuwse Engels arts, bedacht de naam “hypnosis” (afgeleid van het Griekse woord voor slaap “hypnos”). Dat kwam doordat de mensen die hij hypnotiseerde leken te slapen. Na enige tijd ontdekte hij dat dat niet juist was. Hij probeerde de door hem verkeerd bedachte naam te wijzigen. Maar zoals je ziet is dat niet gelukt. We gebruiken het woord hypnose nog steeds. De meeste mensen denken dat zij tijdens hypnose in slaap worden gemaakt en dan niets meer waarnemen en na beëindigen niet weten wat er gebeurd is. Niets is minder waar. Bijna iedereen die al eens in hypnose is geweest, weet dat het meestal lijkt en voelt alsof de hypnose “niet werkt”. Dat komt doordat zij alles ervaren zoals zij altijd alles ervaren, en het gevoel hebben er op elk moment mee te kunnen stoppen.

Een korte antwoord op “Wat is hypnose?” luidt: “hypnose is geleide meditatie”.

Ons uitgebreide antwoord op wat is hypnose luidt: hypnose is een natuurlijke staat van de geest in de vorm van een trance(toestand) waarin men zeer ontspannen is en zich volledig concentreert op één onderwerp. Deze staat komt dagelijks veel vaker automatisch en onbewust bij iedereen voor dan dat deze kunstmatig wordt opgewekt (geïnduceerd) door een hypnotiseur of hypnotherapeut, zonder dat deze trance(toestand) bewust wordt ervaren en als zodanig herkend. Tijdens hypnose wordt het “bewuste” bewustzijn gedesensibiliseerd (minder alert (gemaakt)) en (daardoor) de toegang naar het onderbewustzijn geopend met het gevolg dat dat middels positieve inducties en affirmaties kan worden “geherprogrammeerd” teneinde de gewenste doelstelling te bereiken.

3 voorbeelden van (natuurlijke hypnotische) trance die iedereen wel eens heeft ervaren in het dagelijkse leven:

1) Helemaal opgaan in een spannend boek of spannende film en dan niet(s) meer waarnemen van wat er om je heen gebeurd.

2) Voor je uit zitten staren en helemaal weg mijmeren in je eigen gedachtewereldje.

(Als in voorbeeld 1 en 2 je naam wordt geroepen, dringt dat niet meteen tot je door en pas nadat meerdere keren je naam werd geroepen “schrik” je terug in de werkelijkheid en het hier en nu. M.a.w.: dan kom je uit je trance terug in de werkelijkheid.)

3) Snelweg trance: je rijdt in je auto en plotseling dringt het tot je door dat je al op de plaats van bestemming bent aangekomen. Je hebt een groot gedeelte van de rijtijd op “de automatische piloot” gereden en tijdens de rit aan van alles gedacht en eigenlijk in gedachte zitten dromen zonder dat je bewust hebt autogereden. Je hebt in een soort hypnotische trance gereden. Alles om je heen heb je onbewust waargenomen, anders had je niet alle nodige handelingen kunnen verrichten en had je zeker een ongeluk veroorzaakt. Maar je bent zonder schrammetje aangekomen. Je hebt in een natuurlijke hypnotische trance verkeerd. Hiermee is tevens iets belangrijks bewezen: elke vorm van hypnose is altijd zelfhypnose.

De hypnotiseur of hypnotherapeut kan een persoon HELPEN in hypnose te gaan, niet/nooit dwingen.

Geen mens op aarde kan een andere persoon DWINGEN om BEWUST in hypnose te gaan. De persoon die gehypnotiseerd wordt heeft de macht over zijn geest en bepaald in hoeverre hij/zij medewerking verleent c.q. bereid is om te worden gehypnotiseerd. Zonder de aandacht en concentratie van de te hypnotiseren persoon, kan deze normaliter niet worden gehypnotiseerd. Het komt erop neer dat de hypnotiseur of hypnotherapeut dus eigenlijk werkt als een soort gids die de weg wijst naar de zelfhypnose. M.a.w. hij faciliteert het proces naar, tijdens en uit de hypnose. Maar over bij wie de meeste invloed en macht ligt bij en tijdens het hypnose proces zijn de geleerden het vandaag de dag ook nog niet eens.

Uitzondering op het “niet kunnen dwingen” om bewust in hypnose te gaan is de methode waarbij de hypnotiseur of hypnotherapeut gebruik maakt van een “onbewaakt” moment en dan door een plotselinge snelle “overval” de persoon in hypnose brengt. Hier lees je er meer over.

Wat is hypnose in de zin van “wat gebeurt er in je hersenen tijdens hypnose”?

Tijdens hypnose vertragen de hersengolven tot het “alfa” ritme. Omdat velen van ons in een soort van meditatieve (alfa staat) c.q. (natuurlijke hypnotische) trance terechtkomen als we naar muziek luisteren, tv kijken, naar een inspirerende spreker of een preek in de kerk luisteren, of zoals reeds gezegd een spannend boek lezen of naar een spannende film kijken, kunnen we stellen dat de hypnotiseur geen in levende lijve aanwezige persoon hoeft te zijn. Verlies je op enigerlei wijze de controle over je geestelijke en/of lichamelijke vermogens als je in een meditatieve (alfa staat) c.q. (natuurlijke hypnotische) trance geraakt? NEE! Maar, vrijwel iedereen is wel (veel) ontvankelijker voor suggesties in de alfa staat. En van die (veel) suggestievere geestelijke staat, kan de hypnotiseur of hypnotherapeut gebruik maken om positieve veranderingen te bewerkstelligen.

De kracht van hypnose ligt met name in die vertraagde hersengolven staat, omdat in die staat de aandacht zich naar binnen richt en (de toegang tot) het onderbewustzijn wordt geopend, waardoor dat “geherprogrammeerd” c.q. positief beïnvloed en veranderd kan worden.

Wat is hypnose in de zin van “wat doet het met het onderbewustzijn”?

Zonder dat we er ons van “bewust” zijn, bepaalt ons onderbewustzijn voor ca. 95% ons gedrag, keuzes, af- en voorkeur, etc. Ons onderbewustzijn is als het ware onze automatische piloot voor wat betreft veel dingen die we dagelijks doen. Daarom is het ook zo moeilijk verkeerde eetgewoontes en andere ongewenste gewoontes af te leren. Ons onderbewustzijn “dwingt” ons telkens dezelfde verkeerde keuzes te maken en dingen te doen. Ons onderbewustzijn is door hetgeen we in ons verleden hebben geleerd, hebben ervaren, in ons leven zijn tegengekomen, etc. “geprogrammeerd” en veel sterker dan ons normale bewustzijn.

Korte toelichting bij de werking van de geest c.q. het bewustzijn. Het bewustzijn bestaat uit drie delen:
1) Het normale bewustzijn dat we o.a. gebruiken om logisch te redeneren en beslissingen te nemen.
2) Het onderbewustzijn waar onze emoties, gewoonten en “ingeroeste” (slechte) gewoontes zijn vastgelegd.
3) Het onbewuste deel van onze geest dat zorgt voor onze onbewuste lichaamsprocessen zoals: ademhaling, bloeddruk, spijsvertering, lichaamstemperatuur, immuunsysteem, etc.

Zijn de geleerden het eens over: “Wat is hypnose?”

Het bovenstaande gezegd zijnde, moet ik daar eerlijkheidshalve wel nog aan toevoegen dat niet “alle geleerden” het eens zijn over de definitie van “Wat is hypnose?”. Sommigen onder hen zijn het ook niet eens met de stelling dat elke vorm van hypnose zelfhypnose is. Zij beweren: “Hypnose is focusseerde aandacht op en in resonantie gaan met de onbewuste geest.” Hetgeen volgens hen (ook) vrij gemakkelijk kan worden gerealiseerd zonder de medewerking (van de bewuste geest) van een persoon. Anderen beweren dat zij met behulp van slimme trucs in staat zijn een persoon, zonder diens medewerking, toestemming en medeweten, in een staat van trance te kunnen brengen en dan “de macht over diens geest over te nemen”.

Ik respecteer ieders mening, ook die van (toneel-/show)hypnotiseurs en hypnotherapeuten die met bravoure verkondigen wat zij allemaal voor schier onmogelijke dingen kunnen. Echter ik volhard in mijn hier beschreven mening die gestoeld is op studie en ervaring. Hypnose is nu eenmaal geen exacte wetenschap en zal dat ook nooit worden en derhalve zal het waarschijnlijk ook nooit tot een 100% consensus komen tussen alle personen die op enigerlei wijze te maken hebben met hypnose.

Aanvullende opmerkingen bij: “Wat is hypnose?”

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bij een persoon die in hypnose gaat de hersengolven vertragen van bèta (14-38 Hz) staat naar alfa (8-14 Hz) staat. Bij diepere hypnose vertragen de hersengolven dan naar theta (4-8 Hz) staat. De theta staat is tijdens de normale slaap de “droom” staat die we passeren op weg naar de delta (0,5-4 Hz) staat. De delta staat is de diepe slaap staat. Elk mens gaat minstens twee keer per dag door de alfa stand, bij het inslapen en het ontwaken. Hiermee is aangetoond dat vrijwel iedereen in staat is tot een lichte vorm van hypnose. In hoeverre een persoon de door de hypnotiseur of hypnotherapeut gegeven suggesties kan vertalen naar een verandering in het onderbewustzijn hangt o.a. af van een aantal factoren.

Welke voorwaarden zijn minimaal nodig om hypnose zo goed mogelijk te laten werken?

1) 1oldoende vertrouwen in de hypnotiseur of hypnotherapeut om zich ongeremd (te voelen) en volledig open te stellen voor diens suggesties
2) over voldoende fantasie en voorstellingsvermogen beschikken om de gegeven hypnotische suggesties te kunnen visualiseren c.q. zich in gedachte “voor het geestelijk oog”” te kunnen voorstellen
3) de echte (eigen) wil hebben om het gewenste doel te bereiken (dus niet omdat iemand anders dat wil)
4) vast geloven dat het gewenste doel haalbaar is
5) vast vertrouwen dat het doel (uiteindelijk) gehaald zal worden

Is de diepte van de hypnose van veel belang voor het resultaat?

De diepte van de trance is meestal van minder belang voor de effectiviteit van de hypnotische suggesties. Sommige hypnotiseurs en hypnotherapeuten zijn van mening dat na voldoende oefening een dermate diepe hypnotische trance toestand kan worden bereikt dat het daadwerkelijk een theta staat wordt. Deze diepst mogelijke hypnotische staat heet somnambulisme.

Samenvating van “Wat is hypnose?”

Vrijwel iedereen kan op elk uur van de dag in veranderde toestanden van bewustzijn c.q. (natuurlijke hypnotische) trance komen. Deze kan natuurlijk ontstaan of door een (toneel-/show)hypnotiseur of hypnotherapeut geïnduceerd worden. Iedereen beleeft regelmatig vormen van trance in het dagelijks leven, zoals bv. dagdromen. Elke persoon beleeft een trancetoestand op zijn eigen manier, o.a. afhankelijk van de persoonlijkheidsstructuur. Mensen verschillen en daardoor is de ene mens ontvankelijker voor hypnotische suggesties dan de andere en kan de ene zich meer in zijn innerlijke beleving laten gaan dan andere. Er zijn echter veel verschillende hypnotische technieken en inducties ontwikkeld, zodat iedereen voordeel kan hebben van hypnose.
 

Wil JIJ Afvallen?

30-Dagen-Niet-Goed-100%-Geld-Terug-Garantie!

Deel dit met jouw vrienden, familie, kennissen, netwerk en iedereen waarvan jij denkt dat die er iets aan kunnen hebben. Of gewoon omdat je vindt dat hypnose een middel is om te bereiken wat we willen in ons leven c.q. het leven te kunnen leiden dat ons gelukkig maakt en waar we naar op zoek zijn.

Veel gestelde vragen over “AFVALLEN MET HYPNOSE” vind je: HIER

Veel gestelde vragen over de “HYPNOTISCHE VIRTUELE MAAGBAND” vind je: HIER

Voor vragen en opmerkingen: KLIK HIER

Protected by COPYSCAPE do not copy

Top