Privacy

Door deze website (www.hypnobese.nl) te gebruiken, gaat u onherroepelijk onvoorwaardelijk volledig akkoord met het onderstaand Privacy beleid, onze Algemene Voorwaarden – Consumenten versie, onze Algemene Voorwaarden Digitale Inhoud en Downloads, onze Algemene en Medische Disclaimer en het gebruik van cookies.

HypNObese vindt de bescherming van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van hypnobese.nl uiterst belangrijk.
Alle persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorg(vuldigheid) behandeld.

HypNObese gaat vertrouwelijk om met alle informatie en verstrekt slechts persoonsgegevens aan derden op schriftelijk verzoek en indien wettelijk toegestaan, als:

  • een wettelijk voorschrift dat vereist; en/of
  • dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen HypNObese en de consument; en/of
  • dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of
  • dat noodzakelijk is voor het doen van een accountantscontrole,
  • dan wel na schriftelijke toestemming hiertoe door de consument.

HypNobese houdt zich aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

HypNObese legt uw persoonsgegevens vast ten behoeve van de overeenkomst en/of om u te informeren over voor jou relevante informatie, activiteiten, producten en diensten van HypNObese. Als u geen prijs (meer) stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor afmelden middels het contactformulier op deze website, onder vermelding van uw naam, e-mailadres en wat u wenst, of door op de afmeld link te klikken in de (niet meer gewenste) e-mail.

Op hypnobese.nl staan links naar andere websites. Hypnobese is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met je gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacy verklaring van die websites.
Vragen en opmerkingen over ons privacybeleid kun ons toesturen via het contactformulier op deze website.

U hebt het recht uw gegevens aan te passen dan wel te verwijderen. Gebruik daartoe het contactformulier onder vermelding van uw naam, e-mailadres en wat u wenst dat er met uw gegevens wordt gedaan.

HypNObese heeft het recht onaangekondigd deze privacyverklaring te wijzigen. Controleer regelmatig deze privacyverklaring voor het vigerende privacybeleid.

Vragen stellen en/of opmerkingen maken m.b.t. ons privacy beleid c.q. het bovenstaande privacy statement kunt u via dit contactformulier.

Top
Powered by WishList Member - Membership Software