About Us

Wie of wat is HypNObese?

Business Confirmed          Identity Confirmed          Security Confirmed          Privacy Confirmed
HypNObese heeft een meer idealistische dan een commerciële in- en doelstelling en helpt graag zoveel mogelijk mensen om slanker, gezonder, gelukkiger, zelfbewuster etc. te worden. HypNObese houdt zich voornamelijk bezig met en is gespecialiseerd in het ontwikkelen en aanbieden van hypnose-inducties die mensen met overgewicht helpen bij het snel, gezond en veilig afvallen met behulp van hypnose. Ook (morbide) obesitas personen kunnen gebruikmaken van de hulp van HypNObese. HypNObese biedt hiervoor de door haar verbeterde  hypnotische virtuele “maagbanoperatie”. HypNObese heeft deze zeer effectieve afvalmethode naar Nederland gehaald en biedt deze nu in een door haar verbeterde vorm aan onder de naam “Hypnotische Virtuele Maagband 2.0 Methode”, met in de meeste gevallen een blijvend resultaat en nagenoeg zonder jojoën.

Welke hypnosepakketen biedt HypNObese?

HypNObese biedt vier verschillende hypnose inducties, te weten: Hypnotische Virtuele Maagband 2.0 Methode, Stop Mijn Suikerverslaving, Stop Mijn Eetverslaving en Boost Mijn Zelfvertrouwen En Eigenwaarde.  om af te vallen. Afhankelijk van het beoogde aantal kilo’s dat je wilt of moet afvallen en van je huidige gewicht is er voor iedereen een passend pakket. Omdat HypNObese een meer idealistische doelstelling heeft en nastreeft dan een commerciële worden de drie hypnose pakketten tegen relatief zeer lage prijzen aangeboden. Zeker als je in overweging neemt dat HypNObese  iedereen de kans biedt om de prijs te terug te verdienen, of zelfs nog veel meer inkomsten te genereren ter verbetering van hun financiële situatie door als affiliate aan de slag te gaan. N.B. Je hoeft geen klant van HypNObese te zijn om je aan te (mogen) melden om in aanmerking te kunnen komen om als affiliate van HypNObese geld te gaan verdienen. Daarnaast geeft HypNObese elk jaar in december een serieuze donatie aan een goeddoel. Als je dan ook nog eens alle kosten en belastingen ervan aftrekt, zoals: 21% btw, hostingprovider, paymentprovider, website onderhoud, etc. dan zul je begrijpen dat het gewoon niet goedkoper kan. Eigenlijk zou de prijs zelfs een stuk hoger moeten (en kunnen) zijn, maar wordt dat door de idealistische houding voorkomen. 

Waarom zijn de prijzen van HypNObese zo goedkoop?

De prijzen van aanbieders in andere landen lopen van 1.000 USD tot 10.000 USD voor alleen de hypnotische maagband inductie. Dat is dus alleen de hypnose-inductie voor het hypnotisch plaatsen van een maagband middels een hypnotische “inkijkoperatie”. Het totaal pakket dat HypNObese biedt is veel breder en uitgebreider. De afvalpakketten van HypNObese bieden een veel bredere aanpak en bieden daardoor betere en snellere hulp met grotendeels een blijvend resultaat.

Wat is zo uniek aan HypNObese?

Buiten HypNObese kan niemand ter wereld de “Hypnotische Virtuele Maagband 2.0 Methode” c.q. “Hypnotische Virtuele Maagbandoperatie” leveren. Aanbieden kan wel, maar dan is het toch HypNObese die het hypnosepakket levert.

HypNObese biedt jou de kans veel geld te verdienen als affiliate.

Naast dat HypNObese zich tot taak heeft gesteld zoveel mogelijk mensen met overgewicht te helpen om af te vallen, wil zij dat zoveel mogelijk mensen een financieel solide inkomen hebben om een zorgenvrij leven te kunnen lijden. Om dat mogelijk te maken biedt HypNObese iedereen de kans als zelfstandig affiliate verkoopbevorderende reclame te maken voor  de Hypnotische Virtuele Maagband 2.0 methode en haar andere hypnosepakketten. Voor elke verkoop die tot stand komt door dergelijke reclame van een affiliate ontvangt die desbetreffende affiliate een hoge financiële vergoeding.

Vragen stellen, opmerkingen maken, etc. m.b.t. het bovenstaande kun je via dit formulier.

HypNObese

HypNObese is in Nederland en België Dé Specialist op gebied van Afvallen met Hypnose en Hypnotische Maagband “Operatie”

Privé Consult

Afhankelijk van wat je wilt waar ik je bij help, wat je uiteindelijke streefdoel is en hoe gemotiveerd jij bent dat te bereiken, is het in zeer dringende of ernstige gevallen mogelijk mij privé te consulteren middels een privé consult. Een consult kan in diverse vormen plaatsvinden, zowel face-to-face als via telefonisch en/of andere communicatie mogelijkheden.

Wat kost een privé consult?

Ongeacht de wijze waarop het plaatsvindt c.q. de wijze van communicatie bedragen de minimale consultkosten € 285,- per uur excl. btw en excl. eventuele reis- en verblijfkosten. Afhankelijk van de zwaarte van het consult is een hoger tarief mogelijk, maar dat wordt alsdan altijd vooraf medegedeeld. Minimaal worden twee uren gedeclareerd, ook als de duur van het consult korter dan twee uur is. Indien een consult korter duurt dan twee uren geeft dat geen recht op enigerlei vorm van korting en/of restitutie en/of verrekening en/of tegoed. De minimale kosten voor één consult bedragen € 570,– excl. btw en excl. eventuele reis en verblijfkosten. Reis- en verblijfkosten zullen per geval worden bekeken en alsdan vooraf worden medegedeeld. Rijstijden, zowel heen als terug, wordt gedeclareerd aan hetzelfde tarief als dat van toepassing is op het bijbehorend consult. Indien het consult langer duurt dan twee uren wordt de meer tijd boven de twee basisuren aanvullend in rekening gebracht tegen hetzelfde tarief als de eerste twee uren. Slechts ten dele gebruikte consulturen worden naar boven afgerond en als geheel uur gedeclareerd. De twee basisuren dienen 48 uur voor het consult bij vooruitbetaling te zijn voldaan op de in de consultbevestiging aangegeven wijze om recht te hebben op het desbetreffende consult.

Consult annuleren.

Bij annulering van een reeds betaald consult door de betalende persoon ontstaat geen recht op restitutie en/of verrekening van het betaalde, ongeacht hoelang van te voren de annulering plaatsvindt.

Is een intakegesprek verplicht?

Bij een consult hoort altijd (eerst) een intake(gesprek) waarbij hetzelfde overeengekomen consultatie tarief geldt als voor het consult. Ook het intakegesprek kan zowel face-to-face als via telefonisch en/of andere communicatie middelen plaatsvinden. Ook een intakegeprek dient 48 uur voor het overeengekomen tijdstip dat het intakegesprek zal plaatvinden bij vooruitbetaling te zijn voldaan op de in de bevestiging aangegeven wijze om recht te hebben op het desbetreffende gesprek. Indien uit het intakegesprek blijkt dat ik je niet kan of wil helpen geeft dat geen recht op enigerlei restitutie en/of verrekening van het voor het intakegesprek betaalde.

Zijn er ook consulten mogelijk voor andere problemen dan afvallen?

Afvallen is één van mijn specialismen, maar het is zeker niet mijn enige specialiteit. Derhalve is een andersoortig consult eventueel mogelijk.

Hoe kan ik voor een privé consult in aanmerking komen?

Voor nadere informatie inzake een privé consult kun je contact met me opnemen middels dit contactformulier.

Protected by COPYSCAPE do not copy