Kun je mensen hypnotiseren zonder hun (mede)weten?

Kun je mensen hypnotiseren zonder hun (mede)weten?

hypnotiseren

Afvallen Kan Snel, Veilig En Voordelig Met HypNObese.
DÉ Hypnose Specialist Van Nederland en België.
Snel Afvallen Kan Écht! Ja, dat geldt ÓÓk voor JOU!

Naar mijn mening moeten we niet als eerste de vraag stellen of hypnotiseren op een dergelijke afkeurenswaardige wijze mogelijk is, maar of het ethisch is om zoiets te (willen) doen!? Blijf weg bij hypnotiseurs en hypnotherapeuten waarvan je intuïtief c.q. instinctief voelt dat het (gevoelsmatig) “niet helemaal goed” zit c.q. als het idee je door hem/haar te laten hypnotiseren niet goed “voelt”. Mocht dat “gevoel” zich pas na enige tijd ontwikkelen, stop dan bij die persoon en zoek iemand bij wie je wel een goed gevoel hebt en houdt. Wees assertief en niet bang om te zeggen dat je je niet voldoende kunt ontspannen. En dat je daardoor (te) alert en gespannen blijft en niet (voldoende) diep in hypnose kunt gaan.

Jouw belang moet altijd prevaleren boven dat van de hypnotherapeut

Elke professionele hypnotiseur en hypnotherapeut zal daar begrip voor hebben. Het is jouw belang dat moet prevaleren boven het (beroeps)ego van je hypnotherapeut. Jij moet je te allen tijde goed, veilig en geborgen voelen bij de wijze van hypnotiseren en je in vertrouwde handen weten bij de persoon bij wie jij je laat hypnotiseren.

Kun je mensen nu wel of niet hypnotiseren zonder hun (mede)weten?

En dan nu toch eindelijk mijn antwoord op de vraag of mensen hypnotiseren zonder hun (mede)weten wel of niet mogelijk is. Ik heb deze vraag over hypnotiseren op deze afkeurenswaardige wijze in deze FAQ opgenomen omdat deze mij heel vaak wordt gesteld. Samenvattend komt deze ongeveer neer op: “is het mogelijk dat ze mij hypnotiseren zonder dat ik dat zelf merkt en medewerking verleent, en dat ik dat dan achteraf niet weet?” Men vraagt dat meestal enerzijds uit nieuwsgierigheid, maar anderzijds toch ook uit een soort vage angst dat het de vrager ooit ongewild zou kunnen overkomen. Helaas is het eerlijke antwoord: ” ja, mensen zonder hun (mede)weten hypnotiseren kan”. Net zoals mensen kunnen worden misleid bij volledig alert bewustzijn, is het ook mogelijk met misleiding en slinkse afkeurenswaardige methodieken personen te hypnotiseren zonder dat zij dat merken en (achteraf) weten. Achteraf geloven sommigen zelfs helemaal niet dat ze in een hypnotische trance zijn geweest en ontkennen dat dan ten stelligste.

Hoe is hypnotiseren zonder (mede)weten mogelijk?

Hoe is dat nu mogelijk zul je nu vragen. Nou, denk maar eens hoe vaak je helemaal bent opgegaan in een spannende film, bv. op de televisie. Je ging er helemaal in op. Leefde helemaal met de hoofdpersoon mee. Je voelde hetzelfde wat die hoofdpersoon voelde: geluk, verdriet, huilen, teleurstelling, etc. Het was of je hetzelf meemaakte, alsof jij die hoofdpersoon was. Je was in trance toestand c.q. hypnose. Zonder iets van hypnotiseren te kennen en zonder hypnotiseren te hebben geleerd heb jij jezelf m.b.v. die film gehypnotiseerd.

Dagelijks ga je ongemerkt in hypnose

Hypnose is een normale zich dagelijks voordoende geestestoestand. Omdat hypnose geen buitengewone maar juist een natuurlijk trance c.q. geestestoestand is kun je in een hypnotische staat “glijden” zonder dat je dat zelf merkt. De mensen die niets van hypnotiseren kennen zijn zich daar (achteraf) niet van bewust, ook juist doordat het zo’n dikwijls voorkomend en normaal voelend verschijnsel is. Mensen die naar de kerk gaan zullen het volgende voorbeeld goed herkennen: je zit al een tijdje in de kerk. De kerkdienst verloopt eentonig zoals deze altijd verloopt. Het is een ceremony die je al heel vaak hebt meegemaakt. Niets nieuws wekt je aandacht of interesse. Dan begint de preek en het stemgeluid klinkt monotoom galmend door de kerk. Hoe langer het duurt hoe minder hetgeen er gebeurd tot je doordringt. Het wordt ook steeds moeilijker om je op hetgeen gezegd wordt te concentreren. De gesproken boodschap bereikt je niet meer. Je glijdt weg in een staat van trance, genaamd hypnose. Zonder de bedoeling te hebben je te hypnotiseren, heeft de predikant dat wel gedaan. Dagelijkse dingen kunnen je zelfs zo hypnotiseren dat je in een diepe trance c.q. hypnose gaat. Deze eindigt uiteindelijk ook altijd weer vanzelf, soms doordat je terugschrikt in de werkelijkheid en soms doordat de trance geleidelijk overgaat in een volledig ontspannen slaap. Niet alleen monotonie en verveling kunnen ons in een trance toestand hypnotiseren, denk bv. aan het alleen in de zomer in een warme terincoupe zitten met het eentonige geluid en cadans van de wielen over de spoorrails: toktok, toktok, toktok, etc. Maar bv. ook goede verhalenvertellers en goede spannende boeken (een boek is een verhaal dat we aan onszelf vertellen) kunnen ons helemaal in hun ban trekken en ons hypnotiseren. Dan merken we niet hoe laat het al is of wat er om ons heen gebeurt en hoe de omstandigheden ons hypnotiseren. Helemaal gefocust zijn op één ding en wat er om je heen gebeurt gaat aan je voorbij dat is hypnose.

Hypnotiseren, hypnose, trance, etc. kun je leren herkennen

De beste manier om te herkennen dat je (spontaan) in hypnose gaat is er alert op en bewust van te zijn als je fantasie levendig begint te werken en je gedachten beginnen weg te zweven. Hypnose is een geestestoestand waarbij het onderbewustzijn open staat voor en ontvankelijk is voor (fantasie)beelden die in jouw gedachte zich visualiseren. De “taal” van het onderbewustzijn is beeldtaal, zoals die in de vorige zin genoemde (fantasie) beelden. Hiermee begrijp je ook waarom elke vorm van hypnose zelfhypnose is. De hypnotiseur rijkt je die (fantasie) beelden aan en helpt je zo zijn suggesties te visualiseren teneinde jezelf te (kunnen) hypnotiseren. Als je eenmaal weet welke beelden je moet visualiseren om jezelf te hypnotiseren heb je geen hypnotiseur meer nodig om je te hypnotiseren.

Als je alert blijft bepaal jij of iemand je kan hypnotiseren

Omdat hypnotiseren c.q. hypnose feitelijk zelfhypnose is, heb jij altijd en in elke situatie de mogelijkheid te controleren welke suggesties c.q. suggestieve fantasieën je creëert en daarmee met je  onderbewustzijn laat communiceren c.q. daartoe laat doordringen… Tenzij je door onwetendheid en/of onachtzaamheid en/of moeheid en/of afleiding en/of schrikken en/of andere oorzaken c.q. (een vorm van) misleiding, misleid bent en die controle onbewust bent kwijtgeraakt en je daardoor (ongewild) iemand de kans biedt op slinkse (afkeurenswaardige) wijze te bepalen welke beelden zich in jouw fantasie visualiseren en je zo te hypnotiseren.

Pas op voor de “handshake interrupt” en andere slinkse methodes om je  te hypnotiseren

Naast het onbewust, al dan niet (opzettelijk) geleid, in hypnose gaan bestaan er methodes waarbij de hypnotiseur, meestal zo’n kunstemakende showhypnotiseur, gebruik maakt van een “verward onbewaakt” moment en dan door een plotselinge “overval” de persoon in hypnose brengt. Waarschuwing: een veel toegepaste methode is de “handshake interrupt”. Deze werkt zowel bij een onaangekondigde “overval” als bij aankondiging vooraf en de persoon er rekening mee houdt dat deze gaat plaatsvinden. Doordat handen schudden een veel voorkomende handeling is en volledig “op de automatische piloot” gebeurt, is hier geen bewust denkproces en handelen voor nodig. Afhankelijk van de skills van de hypnotiseur/hypnotherapeut kan het zelfs met training moeilijk zijn om er niet op te reageren! Hoe meer je traint hoe korter de toegang tot je onderbewustzijn (automatisch) wordt geopend. Maar de zeer bedreven hypnotiseur/hypnotherapeut met heel veel ervaring zal dit korte moment toch herkennen en weten te gebruiken c.q. misbruiken. 

Geen uitgestoken hand accepteren! Om risico van ongewild hypnotiseren te verkleinen…

Vrijwel iedereen werkt ook onbewust aan ongewild hypnotiseren mee door de uitgestoken hand van de hypnotiseur of hypnotherapeut automatisch te accepteren en te schudden. De handshake interrupt werkt doordat het “proces” van het handen schudden niet wordt afgemaakt c.q. ergens voor het einde wordt gestopt waar dat normaliter nooit gebeurt. Doordat het einde waarop “je automatische piloot” zit te wachten, ontbreekt ontstaat er verwarring in je hersenen. Je hersenen weten niet meer wat ze moeten doen c.q. wat de volgende stap is en stellen zich open voor elke suggestie om het proces toch tot het/een einde te kunnen afwerken. Dit gebeurt ook (automatisch) als je je bewust probeert te verzetten en rekening houdt met ongewild hypnotiseren middels de handshake interrupt. Hoewel je geest feitelijk wacht en openstaat voor de “maak het handen schudden proces af” suggestie, staat het dan tevens wagenwijd open voor andere suggesties. Dus ook voor de suggestie van de hypnotiseur en hypnotherapeut dat je in hypnose (trance) moet gaan. Veel mensen denken dat er een lange (mondelinge) inleiding nodig is om iemand te kunnen hypnotiseren en in trance te laten gaan, maar dat is bij de handshake interrupt niet nodig.
N.B. Ik vind dat elke persoon vooraf dient te worden geïnformeerd dat er hypnose zal worden toegepast en dat deze dan toestemming en medewerking voor het hypnotiseren moet verlenen of weigeren. Derhalve vind ik elke hypnose methode waarbij dat niet van te voren gebeurt onethisch en sterk afkeurenswaardig.


Wil JIJ Afvallen?

30-Dagen-Niet-Goed-100%-Geld-Terug-Garantie!

Deel dit met jouw vrienden, familie, kennissen, netwerk en iedereen waarvan jij denkt dat die er iets aan kunnen hebben. Of gewoon omdat je vindt dat hypnose een middel is om te bereiken wat we willen in ons leven c.q. het leven te kunnen leiden dat ons gelukkig maakt en waar we naar op zoek zijn.

Veel gestelde vragen over “AFVALLEN MET HYPNOSE” vind je: HIER

Veel gestelde vragen over de “HYPNOTISCHE VIRTUELE MAAGBAND” vind je: HIER

Voor vragen en opmerkingen: KLIK HIER

Protected by COPYSCAPE do not copy

 

Top