Hoe kan hypnose helpen bij afvallen?

Hoe kan hypnose helpen bij afvallen(stoppen met roken, ongewenste gewoontes afleren, angsten overwinnen, etc.)?

Hieronder een greep uit de lijst van klachten waarvan in de praktijk is gebleken, dat deze zinvol behandeld kunnen worden met hypnose: 

Hoe kan hypnose helpen bij afvallen

Afvallen Kan Snel, Veilig En Voordelig Met HypNObese. DÉ Hypnose Specialist Van Nederland en België. Snel Afvallen Kan Écht! Ja, dat geldt ÓÓk voor JOU!

 • Afleren van ongewenst gedrag
 • Afvallen
 • Allergieën
 • Agressiviteitbeheersing
 • Angsten
 • Burn out
 • Concentratieproblemen
 • Depressieve gevoelens
 • Eetstoornissen
 • Emotionele uitbarstingen
 • Fobieën
 • Geheugenproblemen
 • Gewichtsbeheersing
 • Hooggevoeligheid (HSP)
 • Inzicht krijgen in eigen (on)mo­ge­lijkheden
 • Kalmte bewaren in confronterende en/of enerverende situaties
 • Loobaan coaching
 • Negatief zelfbeeld
 • Nervositeit en spanning
 • Outplacement
 • Pijnklachten
 • Psychosomatische klachten, bijvoorbeeld maag­- en darmklachten, hyperventileren
 • Rouw en verliesverwerking
 • Seksuele problemen
 • Slaapproblemen
 • Stoppen met roken
 • Stress
 • Suikerverslaving
 • Trainen van vaardig­he­den
 • Verwerken traumatische ervaringen
 • Verbeteren leerprestatie
 • Verbeteren sportprestaties
 • Versterken en/of ondersteunen van een genezingsproces

Bij sommige klachten en ziektebeelden is hypnose echter niet geschikt. Zeer ernstige psychiatrische aandoeningen zijn een contra-indicatie om met hypnose te werken. Voorbeelden van contra-indicatie zijn: 

 • (Chronische) psychose
 • Ernstige depressiviteit c.q. ernstige depressie met suïcidale neiging
 • Heftige angsttoestanden
 • Sterke (erotiserende) afhankelijkheidsbehoefte
 • (Ernstige) psychopathie
 • Sterke narcistische persoonlijkheidsstructuur
 • Uitgesproken hysterische karakterstructuur
 • Zeer onstabiele personen, met name wanneer er zich grote stemmingswisselingen voordoen
 • Personen onder invloed van alcohol en/of bewustzijnsveranderende drugs

Er zijn nog drie groepen waarvan ik vind dat deze zich niet moeten laten hypnotiseren:

 • Zwangere vrouwen
 • Personen met een pacemaker
 • Personen met een IQ van minder dan 70

De bovenstaande opsommingen hebben uitsluitend tot doel voorbeelden te geven van de mogelijkheden en contra-indicaties van hypnose en zijn geen complete opsomming van alle mogelijkheden en alle contra-indicaties.

Hoe kan hypnose helpen bij afvallen als er onverwerkte emoties spelen?

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat een diepe staat van hypnose onverwerkte emoties naar boven brengt. Als je het vermoeden hebt van diepgaande onverwerkte emoties, en je hebt geen ervaring met (zelf)hypnose en/of (al dan niet geleide) meditatie, dan adviseer ik je deze emoties eerst via een professionele therapie bij een specialist te verwerken alvorens gebruik te maken van hypnose in het algemeen en van onze (geluids)bestanden en alle andere producten in het bijzonder. Elke persoon die (geluids)bestanden van HypNObese.nl bestelt c.q. aanschaft c.q. download c.q. op andere wijze in zijn/haar bezit krijgt, hetzij voor eigen gebruik en/of voor derde(n), dient zich er van te vergewissen middels consultering van een deskundig professional, dat hij/zij en/of die derde(n) fysiek en psychisch in voldoende gezonde gesteldheid verkeren om deze zonder enig risico op enigerlei vorm van schade te kunnen gebruiken, toepassen etc.

Hoe kan hypnose helpen bij afvallen en bij het afleren van andere ongewenste gewoontes, angsten, stoppen met roken, etc.?

Er zijn veel methodes om af te vallen, te stoppen met roken, ongewenste gewoontes af te leren, angsten te overwinnen, etc. Ik, en met mij vele medische professionals, vind hypnose de allerbeste methode (mits deskundig ingezet en juist toegepast), gelet op de zeer hoge kans van slagen, het meestal zeer snelle resultaat, het percentage blijvend resultaat, de eenvoud en de verhoudingsgewijs geringe kosten. Bovendien biedt hypnose snel(ler) resultaat dan de meeste andere methodes en is het voor de persoon meestal veel minder ingrijpend, gemakkelijker vol te houden en dikwijls zelfs moeiteloos c.q. zonder (bewuste) inspanning mogelijk het gestelde doel blijvend te bereiken. Soms zwakt de werking na een bepaalde tijd af. Om het resultaat optimaal en blijvend te houden, kan het in die gevallen nodig zijn een “reminder- c.q. verdiepingsinductie” te (her)halen.

Hoe kan hypnose helpen bij afvallen en wat is daarbij succesbepalend?

Wat echter bij ELKE hypnose methode de allerbelangrijkste succesbepalende factor is, is dat jij c.q. de persoon de verandering  ZELF ECHT WIL. Dit geldt zowel voor afvallen als alle andere gestelde doelen.

Zonder de vaste wil, waarbij “wil” niet alleen de wilskracht betekent maar ook de vurige wens is, van de persoon om het gestelde doel ook daadwerkelijk te bereiken, is het weliswaar mogelijk soms toch het gewenste resultaat te behalen. Maar dat is dan meestal maar van tijdelijke aard.

Hoe kan hypnose helpen bij afvallen als deze jou wordt opgedrongen?

Als een persoon door anderen wordt  “gedwongen” om (iets aan zich) te veranderen zonder dat deze wens bij hem/haar zelf voor 100% echt aanwezig is, zal geen enkele methode helpen het gewenste doel blijvend te bereiken.

Korte waargebeurde anekdote: man vraagt om met hypnose van het roken te worden afgeholpen. Hypnotiseur maakt dat elke sigaret en de sigarettenrook na die hypnosesessie afschuwelijk vies smaakt. Na dit geproefd te hebben stopt de man onmiddellijk met roken na die hypnosesessie en zegt heel blij te zijn dat hij nu nooit meer hoeft te roken. Enkele maanden later is er een toevallige ontmoeting tussen die hypnotherapeut en diezelfde man die op dat moment een sigaret rookt. Hypnotherapeut vraagt: hypnose niet geholpen? Smaken de sigaretten niet vies?” Antwoord: “jawel, heel erg vies. Maar ik rook liever vieze sigaretten dan dat ik helemaal niet rook”. Conclusie: deze man vroeg om hulp en zei te willen stoppen, maar feitelijk heeft hij nooit écht willen stoppen. Dikwijls zijn dat mensen die door het sociale omveld worden “gedwongen” hypnose te proberen, of mensen die het als alibi willen kunnen gebruiken. Zo van: ïk heb echt alles al geprobeerd, zelfs hypnose, maar ik ben zo verslaafd dat niets me kan helpen ervan af te komen, zelfs die hypnotiseur niet. Dat staat beter (en tegelijk zieliger) dan dat je moet zeggen: “ik vind het gewoon heel erg lekker. Zelfs zo lekker dat ik helemaal geen zin heb om te stoppen. En als ik er ziek van wordt of dood aan ga is, is dat mijn zaak en gaat jou dat niets aan”.

Welk is het meest uitgebreide hypnosepakket dat HypNObese biedt?

HypNObese biedt als enige de twee online unieke HypNObese afvalmethodes
1) “Hypnotische Virtuele maagband 2.0 Methode” met daarin o.a. de hypnotische virtuele maagbandoperatie.
en
2) de volledig zelfontwikkelde “Stop Mijn Suikerverslaving Methode”.
De hypnotische “maagbandoperatie” wordt al een aantal jaren jaren met groot succes toegepast in o.a. Engeland en USA. HypNObese heeft deze toch al zeer succesvolle methode zelfs op een aantal punten nog sterk verbeterd en biedt deze nu o.a. ook aan in Nederland, België, Duitsland en andere Europese landen. Tevens heeft HypNObese de “Stop Mijn Suikerverslaving Methode” ontwikkeld als alternatief voor personen die daar de voorkeur aangeven boven de hypnotische virtuele  maagband. Indien een gewenst, kunnen de twee methodes ook samen worden toegepast, maar bij voorkeur na elkaar. De werking van een methode versterkt die van de ander, waardoor het afvallen nog sneller zal gaan en het behaalde resultaat beter kan worden behouden.  

Waarom heeft HypNObese voorwaarden gesteld om een hypnosepakket te mogen kopen?

Als jij niet aan alle voorwaarden voldoet die HypNObese stelt om af te vallen met het door haar ontwikkelde hypnosepakket 1 (hypnotische maagband “operatie”) dan heb je weliswaar “pech”. maar van de andere kant geluk dat je nog geen BMI van 30 of hoger hebt. En begrijp dat we deze voorwaarden niet voor niets hebben opgesteld. Dat was nodig om sommige mensen tegen zichzelf in bescherming te nemen. Bij HypNObese komt jouw belang altijd op de eerste plaats. Wij vertrouwen derhalve op jouw begrip voord deze voorwaarden. Diegenen die wel het geluk hebben er gebruik van te mogen maken, kunnen zich alvast verheugen op een snel en grotendeels blijvend afvalresultaat, een slanker en gezonder lichaam en een gelukkige(re) toekomst. De “pech” hebbers kunnen een lichter hypnosepakket 1 of 2 aanschaffen en alsnog op deze wijze beginnen met afvallen.

Volledige ontspanning van geest en lichaam is belangrijk bij “Hoe kan hypnose helpen bij afvallen?”

In de loop der tijd zijn verschillende hypnose-inducties ontwikkeld. Hiermee bedoel ik dat er verschillende manieren zijn (ontwikkeld) om iemand in hypnose te brengen en om zelf in hypnose te gaan. De (benodigde) basis bij bijna alle hypnose “methodes” is volledige ontspanning van geest en lichaam.

Bijna elke hypnotiseur en hypnotherapeut heeft zijn favoriete inductiemethode die voor hem het beste en prettigste werkt. Een enkele keer kan het voorkomen dat zijn favoriete inductie bij een persoon niet werkt en zal een andere welwerkende gezocht en gebruikt worden. Echter zonder de “toestemming” en de “medewerking” van de te hypnotiseren persoon zal het zeer moeilijk worden in hypnose te gaan. In de meeste gevallen zelfs onmogelijk.

Vertrouwen in de hypnotherapeut is belangrijk bij “Hoe kan hypnose helpen bij afvallen?”

Een van de allerbelangrijkste dingen is het vertrouwen dat iemand heeft in de hypnotiseur c.q. hypnotherapeut persoonlijk, zijn (vak)bekwaamheid, zijn intenties, zijn integriteit, zijn eerlijkheid, zijn betrouwbaarheid, zijn discretie, etc. Je vertrouwen moet bijna volledig zijn om goed in hypnose te kunnen gaan.

Er zijn heel veel eigenschappen waarvoor en omstandigheden waardoor het vertrouwen niet volledig aanwezig kan zijn. Met als gevolg dat de hypnose niet de (uit)werking heeft die was beloofd, en (daardoor) werd verwacht. Zonder vertrouwen werkt hypnose slechts ten delen of zelfs helemaal niet. Reden: de persoon “laat zich niet gaan” en denkt met een angstig gemoed meer aan  “hoe kan ik de controle over de hele situatie behouden” dan hetgeen de hypnotiseur of hypnotherapeut zegt goed tot zich door te laten dringen en dat zogoed mogelijk proberen te doen c.q. op te volgen c.q. te visualiseren.

Biedt het voordelen als je niet middels een hypnotiseur maar HypNObese in hypnose gaat?

Dat is ook één van de vele grote voordelen van de hypnosepakketten van HypNObese. Bij HypNObese is er geen persoon aanwezig die je moet vertrouwen en beluister je de hypnose instructies via je pc, laptop, tablet, smartphone, etc. En je kunt in hypnose gaan op elk tijdstip dat het jou het beste uitkomt, in een ruimte/kamer die jij het prettigste vindt, in kleding die jou het pretigste zit en zonder lange inleidende gesprekken, voorbereidingen, rijstijden, afspraken maken, etc. Na betaling kun je direct beginnen, zonder eerst tijdens een duur intakegesprek allemaal vervelende indringende vragen te moeten beantwoorden aan een voor jou volkomen vreemd persoon, zonder eerst vragenformulieren naar waarheid te moeten invullen en zonder dat je allemaal privacygevoelige en soms genante dingen moet prijsgeven voordat je wordt gehypnotiseerd in een van de volgende dure sessies. Omdat alles in één pakketprijs zit, heeft HypNObese er geen enkel belang of baat bij jou meer sessies te verkopen dan strikt nodig zijn.
Belanrijk: als je bij HypNObese een hypnosepakket koopt loop je geen enkele financieel risico. Als je niet voor de volle 100% tevreden bent kun je binnen  30 dagen je geld terugvragen. Niet jij maar HypNObese draagt alle risico’s. Dat is bij een hypnotiseur en hypnotherapeut wel anders. Bij hen geldt: “niet tevreden? Jammer dan, maar geld weg.” En geen enkele hypnotiseur of hypnotherapeut zal je vantevoren 100% garantie geven dat jij tevreden zult zijn op het einde van de sessies, laat staan je-geld-terug-garantie geven. HypNObese doet dat dus nadrukkelijk WÉL! HypNObese biedt alleen maar voordelen op elk terrein, zowel qua 100%-geld-terug-garantie als kwaliteit van hypnosepakketten.

Doordat de hypnotiseur en hypnotherapeut vaak zeer indringende vragen worden gesteld, wordt bij veel mensen eerder hun natuurlijk wantrouwen i.p.v. vertrouwen versterkt. Dat wantrouwen fnuikend kan zijn voor de latere hypnosesessies, weet je inmiddels al uit het voorgaande en hoef ik hier niet nog eens verder uit te leggen.

Welke garantie biedt HypNObese dat ik geen financieel risico loop?

Met de hypnosesessies “afvallen met hypnose en hypnotische maagband “operatie”” van HypNObese heb je al die vervelende rompslomp niet. Je kunt op elk moment beginnen met afvallen door een pakket te bestellen. Zonder gezeur, gevraag, intakegesprek, formulieren, etc. en zonder enig financieel risico. Want HypNObese wil dat jij niet 100% maar “200%” tevreden bent en anders krijg je je geld terug. HypNobese geeft je gedurende 30 dagen vanaf de aankoopdatum een 100% tevredenheidgarantie met haar 30-dagen-100%-geld-terug-garantie-zonder-vragen-en-zonder-gezeur. Je kunt alles risicoloos testen en proberen of het (ook) voor jou de beste methode is om af te vallen. Gun het jezelf, je verdient het!

Hoe werkt het als ik een hypnosepakket heb gekocht?

De hypnose-inducties van HypNObese kun je direct na betaling beluisteren zonder daar iemand bij nodig en/of aanwezig te hebben, zonder van alles te hoeven “opbiechten” wat je liever voor jezelf houdt, bij jou thuis in je vertrouwde omgeving, op een tijdstip dat het jou het beste uitkomt, zonder eerst afspraken te moeten maken en zonder eerst naar iemand(s praktijk) te hoeven reizen. Dat scheelt tijd, geld en een hoop (reis)stress waardoor de hypnose beter zal werken. Dat zal het op deze wijze beluisteren van de “afvallen met hypnose en hypnotische maagband “operatie”” hypnose-inducties van HypNObese sowieso omdat je voor het beluisteren van de HypNObese hypnose-inducties geen vertrouwen in een wild vreemde hypnotiseur of hypnotherapeut hoeft te hebben, hem/haar geen vertrouwen hoeft te schenken en niets c.q. geen intieme, genante of privacy gevoelige dingen moet vertellen aan die totaal vreemde persoon. Een vreemde vertrouwen is in het dagelijks leven al moeilijk genoeg. Een voor jou vreemde moet altijd eerst maar eens bewijzen dat hij/zij je vertrouwen waard is. Daarom duurt het altijd een behoorlijke tijd voor hij/zij je volledige vertrouwen heeft gewonnen. Dientengevolge is het ook heel logisch dat je bij je eerste bezoeken aan een hypnotiseur of hypnotherapeut (te) geremd voelt om je echte diepste geheimen, gevoelens, gedachten, verlangens, etc. meteen te (kunnen) uiten. Het is heel normaal dat je je voor die vreemde persoon, want dat is een hypnotiseur en hypnotherapeut ten slotte toch ook, geestelijk moet “uitkleden” door je diepste zielenroerselen bloot te leggen om je daarna in zijn/haar “macht” te moeten geven. Bij hypnose, waarbij men denkt de macht volledig kwijt te raken aan de hypnotiseur of hypnotherapeut, is dat voor de meeste mensen nog veel moeilijker en voor sommige zelfs onmogelijk.

Ik hoop dat ik je nu enig enig inzicht heb kunnen geven bij de veel voorkomende vraag “hoe kan hypnose helpen bij afvallen“.
 

Wil JIJ Afvallen?

30-Dagen-Niet-Goed-100%-Geld-Terug-Garantie!

Deel dit met jouw vrienden, familie, kennissen, netwerk en iedereen waarvan jij denkt dat die er iets aan kunnen hebben. Of gewoon omdat je vindt dat hypnose een middel is om te bereiken wat we willen in ons leven c.q. het leven te kunnen leiden dat ons gelukkig maakt en waar we naar op zoek zijn.

Veel gestelde vragen over “AFVALLEN MET HYPNOSE” vind je: HIER

Veel gestelde vragen over de “HYPNOTISCHE VIRTUELE MAAGBAND” vind je: HIER

Voor vragen en opmerkingen: KLIK HIER

Protected by COPYSCAPE do not copy

Top