Cookies

Door deze website (www.hypnobese.nl) in enigerlei vorm te gebruiken, gaat u onherroepelijk onvoorwaardelijk volledig akkoord met onderstaand Cookiebeleid en -verklaring, onze Algemene Voorwaarden – Consumenten versie, onze Algemene Voorwaarden Digitale Inhoud en Downloads, onze Algemene en Medische Disclaimer en ons Privacy beleid.

Cookiebeleid

HypNObese.nl gebruikt Cookies. Meer informatie en de volledige kennisgeving over cookies kan de Gebruiker hier vinden: Cookiebeleid.

Bijkomende informatie over Gegevensverzameling en verwerking

Juridische procedures

De Eigenaar kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van HypNObese.nl of de hieraan gerelateerde Diensten.
De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar genoodzaakt kan zijn Persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van overheidsinstellingen.

Bijkomende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker

Naast de informatie die in dit Privacybeleid is opgenomen, kan HypNObese.nl op verzoek de Gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen HypNObese.nl en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met HypNObese.nl registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Niet in dit beleid opgenomen informatie

Ten allen tijde kan van de Eigenaar meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens worden gevraagd. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

Hoe verzoeken om het browseverkeer niet bij te houden worden verwerkt

HypNObese.nl ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden.
Lees het privacybeleid van de externe diensten die worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden (Do Not Track).

Wijzigingen van dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen HypNObese.nl en/of – voor zover technisch en juridisch haalbaar – door een kennisgeving te sturen naar de Gebruikers via contactgegevens die de Eigenaar beschikbaar staan. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de Gebruiker, dient de Eigenaar opnieuw toestemming van de Gebruiker te verkrijgen, voor zover dit is vereist.

Definities en juridisch kader
Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens – waaronder een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit HypNObese.nl (of externe diensten die worden ingezet in HypNObese.nl ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van HypNObese.nl worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina’s en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die gebruikmaakt van HypNObese.nl die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van HypNObese.nl. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van HypNObese.nl, tenzij anderszins wordt aangegeven.

HypNObese.nl (of deze Applicatie)

De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Dienst

De Dienst die wordt aangeboden door HypNObese.nl zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookie

Klein onderdeel met gegevens dat op het apparaat van de Gebruiker wordt opgeslagen.

Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wetgevingsregels, waaronder artikel 13/14 van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op HypNObese.nl, tenzij anders vermeld in dit document.

Meest recente update: 1 juni 2018

 

HypNObese legt uw persoonsgegevens vast ten behoeve van de overeenkomst en/of om u te informeren over voor jou relevante informatie, activiteiten, producten en diensten van HypNObese. Als u geen prijs (meer) stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor afmelden middels het contactformulier op deze website, onder vermelding van uw naam, e-mailadres en wat u wenst, of door op de afmeld link te klikken in de (niet meer gewenste) e-mail.

Op hypnobese.nl staan links naar andere websites. Hypnobese is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met je gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacy verklaring van die websites.
Vragen en opmerkingen over ons privacybeleid kun ons toesturen via het contactformulier op deze website.

U hebt het recht uw gegevens aan te passen dan wel te verwijderen. Gebruik daartoe het contactformulier onder vermelding van uw naam, e-mailadres en wat u wenst dat er met uw gegevens wordt gedaan.

HypNObese heeft het recht onaangekondigd deze privacyverklaring te wijzigen. Controleer regelmatig deze privacyverklaring voor het vigerende privacybeleid.

Vragen stellen en/of opmerkingen maken m.b.t. ons privacy beleid c.q. het bovenstaande privacy statement kunt u via dit contactformulier.

Meest recente update: 1 juni 2018

HypNObese behoudt zich het recht voor om (onaangekondigd) wijzigingen aan te brengen in deze ‘Cookiebeleid en -verklaring. Raadpleeg daarom periodiek met kleine tussenpozen deze ‘Çookiebeid en -verklaring’. Elke wijziging zal op deze web-pagina worden gepubliceerd. Vanaf het moment van publicatie op deze web-pagina is c.q. zijn de wijziging(en) van kracht en rechtsgeldig.

Vragen stellen, opmerkingen maken, etc. m.b.t. het bovenstaande kun je via dit formulier.

Protected by COPYSCAPE do not copy

 

Cookiewet

Sinds 5 juni 2012 zijn websitebeheerders wettelijk verplicht internetgebruikers en bezoekers van hun site beter te informeren over het gebruik van de zogeheten ‘cookies’. Op die datum trad de gewijzigde Telecommunicatiewet in werking en de cookiewet is daar een onderdeel van. Oftewel, ook Tuning Gids is verplicht al zijn bezoekers vooraf over de diverse gebruikte cookies in te lichten en daarmee tegelijkertijd toestemming te vragen om deze op jouw computer te mogen plaatsen.

 

Voor de website van Tuning Gids maken wij gebruik van enkele verschillende cookies. Deze cookies zijn ter ondersteuning van een goede werking van de website en dus voor jouw en ons gebruiksgemak. Bij deze vragen we daarom jouw toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.

 

 

Wat zijn cookies?

 

Cookies zijn als het ware kleine tekstbestanden die meegestuurd worden met de pagina’s van onze website. Vervolgens worden ze op jouw computer opgeslagen en als je de volgende keer opnieuw onze site bezoekt, worden deze cookies herkend. Je moet goed begrijpen dat cookies bepaalde dingen wel en andere dingen niet opslaan. De volgende dingen worden niet opgeslagen: je naam, adres, e-mailadres, leeftijd of enige andere persoonlijke gegevens. De volgende dingen worden wel door de cookies onthouden: jouw voorkeuren en (voorkeurs)instellingen, evenals je interesses, naar aanleiding van je surfgedrag binnen onze website.

 

Door middel van cookies kunnen we de werking van onze website optimaliseren. De site kan specifiek worden ingesteld op jouw persoonlijke voorkeuren (en bijvoorbeeld op jouw zoekgedrag). Op die manier kan Tuning Gids de verrichtingen van bezoekers en gebruikers van onze website registreren, om aan de hand daarvan de site te evalueren en vervolgens te verbeteren. Zo kunnen we ervoor zorgen dat Tuning Gids beter bij jouw wensen aansluit. Wij proberen de verzamelde gegevens voor zover mogelijk anoniem te houden.

 

 

Welke cookies gebruikt Tuning Gids?

 

1.Functionele cookies

 

De functionele cookies zijn er om ervoor te zorgen dat Tuning Gids zo goed mogelijk weergegeven wordt. Met behulp van deze cookies kun jij op een prettige en snelle manier door onze pagina’s surfen. Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk om bepaalde instellingen of indelingen die jij zelf hebt gemaakt te onthouden. Voor het gebruik van deze cookies hoeven we jou niet om toestemming te vragen.

 

 

2.Cookies voor statistieken

Wij maken voor de website van Tuning Gids gebruik van een webanalysepakket (Google Analytics) om te analyseren welke van onze pagina’s de meeste bezoekers trekken, welke browsers worden gebruikt om te surfen (Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Internet Explorer, enzovoort), of je al dan geen groot scherm hebt, et cetera. Op basis van deze gegevens kunnen we onze website blijven verbeteren. Deze gegevens worden overigens volledig anoniem opgeslagen, dus ze zullen nooit weergeven wie jij bent. Het enige dat deze cookies doen is jouw bezoek(gedrag) op onze site analyseren. Wil je hier meer over weten? Lees dan het privacybeleid van Google of het specifieke privacybeleid voor Google Analytics.

 

 

3. Cookies van Tuning Gids voor advertenties

 

Er bestaat ook een type cookies met de naam ‘doubleclick cookies’. Deze cookies gebruiken we in advertenties die op Tuning Gids worden weergegeven. De doubleclick cookies registreren bepaalde websites die jij bezoekt en kunnen zo een inschatting maken van wat jouw interesses zijn. Deze cookies bieden inzicht in het zoekgedrag en dus de interessegebieden van onze bezoekers. Zo kunnen wij samen met adverteerders bekijken welke advertenties interessant zijn om op Tuning Gids te plaatsen, zodat jij, de consument, onze website blijft bezoeken en wij inkomsten ontvangen uit de geplaatste advertenties. Dit helpt ons weer om kwalitatief goede en gratis websites te blijven maken. Daarom plaatsen wij doubleclick cookies op onze website. Kortom, deze cookies worden gebruikt voor:

 

a) Het tonen van een advertentie (op plaats, tijd, browser, enzovoort).

b) Het voorkomen van het herhaaldelijk tonen van dezelfde advertentie. Zo wordt er dus rekening gehouden met hoe vaak een bepaalde advertentie wordt getoond. Dit noemt men ook wel de frequency/family cap.

c) Het maken van rapportages voor onze adverteerders (om specifiek te kunnen adverteren).

 

Google AdSense

 

Tuning-gids maakt gebruik van Google AdSense om inkomsten te genereren uit advertenties van derden. Om gerichte advertenties te kunnen vertonen op de website, gebruikt Google AdSense cookies die al eerder via andere websites op jouw harde schijf zijn geplaatst. Cookies die eerder bij jou zijn geplaatst en die kunnen worden aangeroepen op Tuning-gids zijn bijvoorbeeld cookies van Doubleclick. Deze kunnen worden ingesteld vanaf een paar verschillende domeinen, waaronder google.com, doubleclick.net, googlesyndication.com of googleadservices.com, of het domein van de sites van onze partners. Sommige van onze advertentieproducten stellen onze partners in staat om andere diensten te gebruiken in combinatie met die van ons (zoals een advertentiemeting- en rapportage service), en deze services kunnen hun eigen cookies naar uw browser sturen. Deze cookies worden ingesteld vanaf hun domeinen.

 

4. Cookies van externe partijen

Op Tuning Gids maken we wel eens gebruik van Facebook, Twitter, YouTube of andere sociale mediasites. Het kan soms handig en praktisch zijn om bepaalde posts, tweets of video’s via een dergelijke externe website (bijvoorbeeld Facebook) op onze website te plaatsen. Om dit te kunnen doen plaatsen Facebook, Twitter, YouTube en eventuele andere partijen zo af en toe een cookie op jouw computer. De genoemde externe partijen analyseren op hun beurt weer jouw klikgedrag.

 

Lees de privacyverklaringen van Facebook, Twitter of andere externe partijen om te zien wat zij doen met de persoonsgegevens die zij via deze code verwerken. Let op: deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen. Als je akkoord gaat met het gebruik van alle bovengenoemde cookies, kun je dat bovenin op deze website aangeven.

 

 

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Sociale deelknoppen

Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (liken) of delen (tweeten) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees je in de privacyverklaring van Facebook, Twitter, LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter en Facebook stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Google Analytics (_gads, _ga, _gid)
Wij gebruiken Google analytics om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Dit cookie komt van Google en wordt max. 2 jaar bewaard.
Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
Kiyoh (_atuvc, lc.visitor_id, _ga)
Kiyoh zorgt voor het weergeven van de klantenbeoordelingenwidget op de site
Dit cookie komt van Kiyoh en wordt na uiterlijk 2 jaar verwijderd.
Wij hebben geen invloed op het gebruik van data door Kiyoh.
Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

 

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

 

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.  Hieronder kan je per browser een uitleg krijgen hoe je cookies kunt verwijderen of in zijn geheel kunt uitschakelen:

 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=…

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijde…

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/win…

Edge https://support.microsoft.com/nl-nl/help/10607/mic…

Safari (iOS): https://support.apple.com/nl-nl/HT201265

Safari (macOS): https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over cookies

• Cookierecht.nl

• Consumentenbond: ‘Wat zijn cookies?’

• Consumentenbond: ‘Waarvoor dienen cookies?’

• Consumentenbond: ‘Cookies verwijderen’

• Consumentenbond: ‘Cookies uitschakelen Your Online Choices: A guide to online behavioural advertising’

 

 

 

 

 

Top