Cookies

Door deze website (www.hypnobese.nl) in enigerlei vorm te gebruiken, gaat u onherroepelijk onvoorwaardelijk volledig akkoord met onderstaand Cookiebeleid en -verklaring, onze Algemene Voorwaarden – Consumenten versie, onze Algemene Voorwaarden Digitale Inhoud en Downloads, onze Algemene en Medische Disclaimer en ons Privacy beleid.

Cookiebeleid en -verklaring

HypNObese maakt op deze website gebruik van cookies. Deze ‘Cooliebeleid en -verklaring’ geldt voor de cookies die HypNObese op deze website gebruikt. Deze website maakt gebruik van cookies voor het goed functioneren, evalueren en verbeteren, alsmede om u beter van dienst te kunnen zijn c.q. de dienstverlening te kunnen verbeteren en diensten als verkoop, downloads, etc. mogelijk te maken.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine informatiebestanden die deze website vanaf haar server naar jouw browser stuurt. Het is de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server wordt teruggestuurd. Er wordt dus informatie uitgewisseld tussen jouw apparatuur en de server van deze website. De informatiebestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van jouw apparatuur (bijvoorbeeld op jouw computer). Cookies kunnen in principe jouw apparatuur en de bestanden die daarop staan niet beschadigen.

Hoe gebruikt deze website cookies?

In de cookies wordt door deze website informatie opgeslagen – zoals bijvoorbeeld door jou aangegeven voorkeuren – om een volgend bezoek aan deze website te vergemakkelijken. De cookies (en de informatie die erin wordt opgeslagen) zorgen er ook voor dat je bij een volgend bezoek aan deze website wordt herkend. Daarnaast wordt jouw IP-adres opgeslagen in een cookie. In de door deze website geplaatste cookies worden geen andere persoonsgegevens opgeslagen.

Met welk doel gebruikt deze website cookies?

De informatie die door deze website wordt verzameld door middel van cookies wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

1.     Voor functionele doeleinden: om het navigeren en het inloggen op deze website te vergemakkelijken of om persoonlijke instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van deze website te onthouden.
Voorbeeld: je logt in op deze website en via een cookie weet ons systeem bij jouw volgende bezoek aan deze website dat je ingelogd bent (geweest). Mogelijkerwijs hoef je daardoor niet opnieuw in te loggen.

2.     Voor analytische doeleinden: om het gebruik van deze website te analyseren, gebruikt deze website Google Analytics.
Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers de website en bepaalde webpagina’s bezoeken, zodat HypNObese weet welke webpagina’s of onderdelen van haar websites populair zijn. Je kunt de Google Analytics Opt-out Browser Add-on installeren om te voorkomen dat informatie over jouw bezoek aan websites naar Google Analytics wordt gestuurd.

3.     Voor ‘sociale’ doeleinden: om gebruikers van de website voor hen relevante informatie te laten zien op de website.
Voorbeeld: HypNObese kan laten zien wat er in jouw buurt speelt of welke informatie, producten, projecten, etc. betrekking hebben op de zaken die jij interessant vindt.

Door derde partijen aangeboden functionaliteiten en gebruikte cookies

Het gebruik van cookies en andere technieken door derde partijen (bijvoorbeeld Facebook) – welke derde partijen worden vermeld of wiens functionaliteiten worden aangeboden op deze website – is onderworpen aan hun eigen privacy- en cookiebeleid. De relevante beleidsdocumenten zijn meestal aanwezig op hun eigen website(s).

Intrekken van toestemming

Via de browserinstellingen op je computer kun je de door deze website geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg hiervoor de helpfunctie van je browser. HypNObese ziet de wijziging van je browserinstellingen als een intrekking van je toestemming.

Let op: indien jij je toestemming intrekt door je browserinstellingen te wijzigen, kun je mogelijkerwijze geen toegang (meer) krijgen tot deze website. Daarnaast heeft het wijzigen van de browserinstellingen alleen gevolgen voor de apparatuur én browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere apparaten en/of browsers dien je de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacyverklaring

Op de persoonsgegevens die HypNObese eventueel met behulp van de geplaatste cookies verwerkt is de HypNObese Privacyverklaring van toepassing.

Google Analytics en andere webanalyse service(s)

Deze website kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’) of een andere webanalyse-service met soortgelijke werking en doelstelling als Google Analytics (hierna tevens ‘Google’ genaamd). De gegevens uit Google Analytics worden gebruikt ter verbetering van deze website en uiteindelijk om u daardoor beter van dient te kunnen zijn.

Google Analytics

Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op de computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe bezoekers deze site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (met inbegrip van IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over deze website-activiteit op te stellen voor de website-exploitant en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Het gebruik van cookies kan worden geweigerd door in de browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze en andere websites kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Google Adsense

Deze website kan mogelijkerwijs gebruik maken van Google Adsense, een programma om advertenties weer te geven. Om de voortgang en het onderhoud van deze website te bekostigen, wordt er alsdan verspreid over de pagina’s reclame getoond. Om deze reclame af te stemmen op de persoonlijke voorkeuren van de bezoeker, wordt er door externe leveranciers, waaronder Google, gebruik gemaakt van cookies. Google maakt gebruik van de ‘DART-cookie’. Met de DART-cookie kunnen Google en haar partners advertenties weergeven op basis van uw bezoek aan deze en/of andere websites op het internet. U kunt zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar de Google beleid en principes pagina te gaan.

Wijziging van deze Verklaring

HypNObese behoudt zich het recht voor om (onaangekondigd) wijzigingen aan te brengen in deze ‘Cookiebeleid en -verklaring. Raadpleeg daarom periodiek met kleine tussenpozen deze ‘Çookiebeid en -verklaring’. Elke wijziging zal op deze web-pagina worden gepubliceerd. Vanaf het moment van publicatie op deze web-pagina is c.q. zijn de wijziging(en) van kracht en rechtsgeldig.

Vragen stellen, opmerkingen maken, etc. m.b.t. het bovenstaande kun je via dit formulier.

Protected by COPYSCAPE do not copy

Top
Powered by WishList Member - Membership Software